Warto wiedzieć...

Możesz zrobić prezent i afirmować życie!

Tym razem zachęcamy do wzięcia udziału w bożonarodzeniowej akcji, do której od 2013 r., zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są…

Tydzień modlitw o ochronę życia

Od dnia Uroczystości św. Józefa trwa Tydzień modlitw o ochronę życia: od 19 do 25 marca. Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy!!!! Materiały, które mogą służyć…

Hospicjum perinatalne

Hospicjum perinatalne (z gr. peri – wokół, i łac. nascor – rodzić, natalis – urodzony) – rodzaj hospicjum, będącego miejscem medycznego, psychologicznego i duchowego wsparcia…

Evangelium vitae

Z Evangelium vitae: pkt 54: Od samego początku żywa Tradycja Kościoła na nowo potwierdziła, w sposób stanowczy, przykazanie „nie zabijaj”, jak o tym świadczy Didache,…

Prawo Kodeksu Karnego

Z Kodeksu karnego (obecnie obowiązującego) Art. 157a: kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo…

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

z USTAWY z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Art.  2 p.1.  W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia…